ఆర్థికవేత్త ఉర్జిత్ ఆర్ పటేల్ సక్సెస్ స్టోరీ

 ఉర్జిత్ ఆర్ పటేల్ రఘురామ్ రాజన్ వారసుడు! ఆర్థికవేత్త ఉర్జిత్ ఆర్ పటేల్  సక్సెస్ స్టోరీ సెప్టెంబరు 4, 2016 నుండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 24వ …

Read more