అంబికా మాత ఆలయం జగత్రా రాజస్థాన్‌

 అంబికా మాత ఆలయం జగత్రా రాజస్థాన్‌ అంబికా మాత దేవాలయం జగత్ అనే గ్రామంలో ఉదయపూర్‌కు ఆగ్నేయంగా 50 కి.మీ దూరంలో ఉన్న హిందూ దేవాలయం. ఆలయంలో ప్రధాన …

Read more