భార్యభర్తల అన్యోన్యత కోసం దర్శించాల్సిన క్షేత్రం జంబుకేశ్వర ఆలయం

భార్యభర్తల అన్యోన్యత కోసం దర్శించాల్సిన క్షేత్రం జంబుకేశ్వర ఆలయం  ఇది తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నై నుంచి 330 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తిరుచిరాపల్లికి 5 కి.మీ దూరంలో తిరువేనక్కావల్ …

Read more