జస్‌ప్రీత్ బింద్రా సక్సెస్ స్టోరీ

జస్‌ప్రీత్ బింద్రా సక్సెస్ స్టోరీ 20 సంవత్సరాల విలువైన అనుభవం జస్ప్రీత్ బింద్రా – IPS అధికారి కుమారుడు, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్స్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్‌లో MBA; …

Read more