మైసూర్లోని కరంజీ సరస్సు పూర్తి వివరాలు

మైసూర్లోని   కరంజీ సరస్సు పూర్తి వివరాలు కరంజీ సరస్సు మైసూర్ జంతుప్రదర్శనశాల వెనుక ఉన్న చాముండి పర్వతాల పర్వత ప్రాంతంలో ఉంది. భారత నగరమైన మైసూర్ మరియు పరిసరాల్లో …

Read more