కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం భాష: తెలుగు మరియు ఉర్దూ ఎత్తు / ఎత్తు: 361 మీటర్లు. సీల్ స్థాయికి పైన టెలిఫోన్ …

Read more