కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం భాష: తెలుగు మరియు ఉర్దూ ఎత్తు / ఎత్తు: 293 మీటర్లు. సీల్ స్థాయికి పైన టెలిఫోన్ …

Read more

కరీంనగర్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

కరీంనగర్ హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలు అమృతా నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ అమృతా నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సివిల్ హాస్పిటల్ తో పాటు ఉంది. …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరం మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరం మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : గన్నేరువరం (గన్నేరువారం) మండలం పేరు: బెజంకి జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ ప్రాంతం: …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం సోకిన రోగులు 25 మరియు కరీంనగర్ జిల్లా మొత్తం జనాభా 3811738. తెలంగాణ …

Read more