అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన ప్రదేశంలోని కురుక్షేత్రం

అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన ప్రదేశంలోని కురుక్షేత్రం  ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని డిలీ నుండి 150 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఈ పేరు రావటానికి కారణం పూర్వం కురువంశ మూలపురుషుడు …

Read more