అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన ప్రదేశంలోని కురుక్షేత్రం

అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేసిన ప్రదేశంలోని కురుక్షేత్రం  ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని డిలీ నుండి 150 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఈ పేరు రావటానికి కారణం పూర్వం కురువంశ మూలపురుషుడు …

Read more

సావిత్రి శక్తి పీఠ్ కురుక్షేత్ర హర్యానా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

సావిత్రి శక్తి పీఠ్ కురుక్షేత్ర హర్యానా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు సావిత్రి శక్తి పీఠ్  కురుక్షేత్ర  హర్యానా ప్రాంతం / గ్రామం: థానేసర్ రాష్ట్రం: హర్యానా దేశం: భారతదేశం …

Read more