కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : తిమ్మాపూర్ (తిమ్మాపూర్) మండలం పేరు: తిమ్మాపూర్ (l.m.d.) జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం సోకిన రోగులు 25 మరియు కరీంనగర్ జిల్లా మొత్తం జనాభా 3811738. తెలంగాణ …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం భాష: తెలుగు మరియు ఉర్దూ ఎత్తు / ఎత్తు: 275 మీటర్లు. సీల్ స్థాయికి పైన టెలిఫోన్ …

Read more