మక్కా మస్జీద్ హైదరాబాద్ పూర్తి వివరాలు

మక్కా మస్జీద్ హైదరాబాద్ పూర్తి వివరాలు చారిత్రాత్మక మక్కా మసీదు నైరుతి దిశలో చార్మినార్ ప్రక్కనే ఉంది. ఈ మసీదు నిర్మాణం 1614 వ సంవత్సరంలో సుల్తాన్ ముహమ్మద్ …

Read more