అరుదైన విగ్రహం తారా ఇప్పగూడెం జనగాం

అరుదైన విగ్రహం తారా ఇప్పగూడెం జనగాం ఇప్పగూడెం, జనగాం   పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు మరియు చరిత్రకారుల ఆనందానికి, తారా యొక్క అరుదైన విగ్రహం – మహిళా బోధిసత్వ వజ్రయాన …

Read more