తిరుమల శ్రీవారికి ప్రతిరోజు ఎన్ని పూల దండలు వేస్తారో తెలుసా

తిరుమల శ్రీవారికి ప్రతిరోజు ఎన్ని పూల దండలు వేస్తారో తెలుసా తిరుమల శ్రీవారికి ప్రతిరోజు ఎన్ని పూల దండలు వేస్తారో తెలుసా *తిరుమల  శ్రీవారికి ప్రతిరోజు ఎన్ని పూల …

Read more

అయ్యప్ప స్వామి ధ్యాన శ్లోకాలు

 _*?అయ్యప్ప చరితం – 43 వ అధ్యాయం?*_ ?☘?☘?☘?☘?☘? పరశురాముని చేత అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ ! ఒక్కసారిగా మంగళవాద్యాల ఘోష వినవచ్చింది ! *‘‘భక్తులారా ! …

Read more