ఊటీ లో రెండు రోజుల్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు

  ఊటీ లో రెండు రోజుల్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాల యొక్క ఆశ్చర్యపరిచే వైవిధ్యంతో, ఊటీ ఒక ఉద్వేగభరితమైన ఆనందం. దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధి …

Read more

1 రోజు ఊటీ ఒక్కరోజులో ఊటీలో సందర్శించవలసిన స్థలాలు

 1 రోజు ఊటీ ఒక్కరోజులో ఊటీలో సందర్శించవలసిన స్థలాలు మీ విహారయాత్రను మరచిపోలేని విధంగా ఆకర్షణీయమైన పనోరమిక్ విస్టాలను అందించే కలల గమ్యస్థానమైన ఊటీని సందర్శించండి. ప్రఖ్యాత హిల్ …

Read more