కర్ణాటకలోని మైసూర్ ప్యాలెస్ పూర్తి వివరాలు

కర్ణాటకలోని   మైసూర్ ప్యాలెస్ పూర్తి వివరాలు మైసూర్ ప్యాలెస్ ఇండో-సారాసెనిక్ శైలి నిర్మాణానికి చక్కటి ఉదాహరణ. ఒకప్పుడు వడయార్ల రాజకుటుంబం నివాసంగా ఉన్న ఈ ప్యాలెస్‌లో ఇప్పటికీ దర్బార్ …

Read more