భారతదేశ జాతీయ పుష్పం యొక్క పూర్తి వివరాలు

భారతదేశ జాతీయ పుష్పం యొక్క పూర్తి వివరాలు పేరు: భారతీయ లోటస్, కమల్, పద్మ, పవిత్ర కమలం శాస్త్రీయ నామం: Nelumbo nucifera దత్తత తీసుకున్నది: 1950 కనుగొనబడినది: …

Read more