తెలంగాణ రాష్ట్ర PGECET (పిజిఇసిఇటి) పరీక్ష అర్హత ప్రమాణం 2022

తెలంగాణ రాష్ట్ర PGECET  (పిజిఇసిఇటి) పరీక్ష అర్హత ప్రమాణం 2022 TS PGECET అర్హత ప్రమాణం 2022 అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి, పిజిఇసిటి పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్ర పిజిఇసిటి పరీక్ష ముఖ్యమైన తేదీలు 2022

తెలంగాణ రాష్ట్ర పిజిఇసిటి పరీక్ష ముఖ్యమైన తేదీలు 2022 TS PGECET పరీక్ష తేదీలు 2022 త్వరలో విడుదల అవుతుంది. కాబట్టి, తెలంగాణ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ …

Read more