పోచెర జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ

పోచెర జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ పొచ్చెర జలపాతాలు భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా, బోథ్ మండలం, పోచెర గ్రామ సమీపంలో ఉంది. ఇది అందమైన మరియు …

Read more

ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు

ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు తెలంగాణలోని గిర్నూర్ గ్రామంలోని కనకై జలపాతాలు ఒక కొండపై నుండి జలపాతం దిగువన ఉన్న ఒక పెద్ద కొలనులోకి దిగే 30 …

Read more