తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కామేపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కామేపల్లి మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా   బర్ల గూడెం బాసిత్ నగర్ కెప్టెన్ బంజర్ గరిడేపల్లి గోవింద్రాల జగన్నాధ తాండ జాస్తిపల్లి జోగ్ …

Read more