సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర లేదా మేడారం జాతర తెలంగాణ గిరిజన సమ్మక్క జాతర

సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర లేదా మేడారం జాతర తెలంగాణ గిరిజన జాతర ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఆదివాసీల ( గిరిజన జాతర  ) సమ్మేళనంగా పేరొందిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహాజాతర …

Read more