ఆగ్రా కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

ఆగ్రా కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం స్థానం: ఆగ్రా, ఉత్తరప్రదేశ్ నిర్మించినది: అక్బర్ సంవత్సరంలో నిర్మించబడింది: 1573 ప్రయోజనం: మొఘలుల ప్రధాన నివాసం ప్రాంతం: 380,000 చదరపు మీటర్లు …

Read more

ఆగ్రాలోని జహంగీర్ ప్యాలెస్ పూర్తి వివరాలు

ఆగ్రాలోని   జహంగీర్ ప్యాలెస్  పూర్తి వివరాలు ఆగ్రా కోటలో అత్యంత గుర్తించదగిన భవనం, జహంగీర్ ప్యాలెస్ అక్బర్ పాలనలో రాజుత్ భార్యలు నివసించిన ప్యాలెస్. ఇది హిందూ మరియు …

Read more