పస్చిమేశ్వర శివ టెంపుల్, ఒరిస్సా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

పస్చిమేశ్వర శివ టెంపుల్, ఒరిస్సా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు పస్చిమేశ్వర శివ టెంపుల్, ఒరిస్సా ప్రాంతం / గ్రామం: బడు సాహి రాష్ట్రం: ఒరిస్సా దేశం: భారతదేశం సమీప …

Read more

పటలేశ్వర శివ టెంపుల్ ఒరిస్సా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

పటలేశ్వర శివ టెంపుల్ ఒరిస్సా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు పటలేశ్వర శివ టెంపుల్ ఒరిస్సా ప్రాంతం / గ్రామం: భువనేశ్వర్ రాష్ట్రం: ఒరిస్సా దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం …

Read more

దర్శించి మొక్కుకుంటే ఎంతటి రోగాలనైనా నివృత్తి చేసే క్షేత్రం వైదీశ్వరన్ కోయిల్

దర్శించి మొక్కుకుంటే ఎంతటి రోగాలనైనా నివృత్తి చేసే క్షేత్రం వైదీశ్వరన్ కోయిల్ ఆలయం పేరే ఊరి పేరు కూడా. తమిళనాడులోని చెన్నై నుండి మైలాడుతురై వైపు వెళ్ళే మార్గంలో …

Read more