అయ్యప్ప స్వామి 18 మెట్ల కథ

*అయ్యప్ప స్వామి 18 మెట్ల కథ*  గతంలో పదునెట్టాంబడి ఎక్కే భక్తులూ, దిగే భక్తులూ మెట్టు మెట్టుకూ కొబ్బరికాయలు కొట్టే ఆనవాయితీ ఉండేది. దీనివల్ల మెట్లు పూర్తిగా శిథిలమయ్యాయి. …

Read more