చెన్నై నగరం యొక్క పూర్తి వివరాలు

చెన్నై నగరం యొక్క  పూర్తి వివరాలు కోరమాండల్ తీరం వెంబడి ఉన్న గేట్వే టు సౌత్ ఇండియా, ప్రారంభంలో ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్ యొక్క బ్రిటిష్ స్థావరం చుట్టూ …

Read more