బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్ కిరణ్ మజుందార్ షా సక్సెస్ స్టోరీ

బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్ కిరణ్ మజుందార్ షా సక్సెస్ స్టోరీ   మార్చి 23, 1953న జన్మించిన కిరణ్ మజుందార్-షా బెంగుళూరులోని ప్రధాన కార్యాలయంతో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో జాబితా …

Read more