తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని తిరుమలాయపాలెం మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని తిరుమలాయపాలెం మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా       అజ్మీరా తాండా బచోడు బచోడు తాండా బాలాజీ నగర్ తాండా బీరోలు చంద్రు …

Read more