తిరుపరప్పు జలపాతం తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

 తిరుపరప్పు జలపాతాలు: తమిళనాడులోని జలపాతాలు 6 తిరుపరప్పు జలపాతం తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు   తమిళనాడులోని చెన్నై సమీపంలోని తిరుపరప్పు వద్ద కొడయార్ నుండి దిగే జలపాతాలలో ఇది …

Read more