ఆగ్రాలోని తాజ్ మహల్ పూర్తి వివరాలు

ఆగ్రాలోని  తాజ్ మహల్  పూర్తి వివరాలు  తాజ్ మహల్: తాజ్ మహల్, తరచూ “ప్యాలెస్ కిరీటం” గా పిలువబడుతుంది, ఇది మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క అద్భుతమైన సృష్టి. అతని …

Read more