భారతీయ కోటలు యొక్క పూర్తి సమాచారం

భారతీయ కోటలు యొక్క పూర్తి సమాచారం అన్ని భారతీయ స్మారక కట్టడాలలో, కోటలు మరియు రాజభవనాలు అత్యంత ఆకర్షణీయమైనవి. భారతీయ కోటలు చాలా వరకు శత్రువులను దూరంగా ఉంచడానికి రక్షణ …

Read more

అంబర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

అంబర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం స్థానం: జైపూర్, రాజస్థాన్ నిర్మాణం: రాజా మాన్ సింగ్ సంవత్సరంలో నిర్మించబడింది: 1592 ఉపయోగించిన పదార్థాలు: ఎర్ర ఇసుకరాయి మరియు పాలరాయి …

Read more