ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర PECET పరీక్ష నోటిఫికేషన్ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర PECET పరీక్ష నోటిఫికేషన్ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారం AP PECET నోటిఫికేషన్ ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం సాధారణంగా ANU గా పిలువబడుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ …

Read more

TSWRJC CET నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు ఫారం 2022

TSWRJC CET నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు ఫారం పరీక్ష ఫీజు  తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల జూనియర్ కాలేజీల్లో 1 వ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్‌లో ప్రవేశం పొందడానికి టిఎస్‌డబ్ల్యుఆర్‌జెసి సిఇటి …

Read more