కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం భాష: తెలుగు మరియు ఉర్దూ ఎత్తు / ఎత్తు: 227 మీటర్లు. సీల్ స్థాయికి పైన టెలిఫోన్ …

Read more