తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని యెర్రుపాలెం మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని యెర్రుపాలెం మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా   అయ్యవారిగూడెం బనిగండ్లపాడు బంజారా భీమవరం భీమవరం హరిజనవాడ బుచ్చి రెడ్డి పాలెం చొప్పకట్ల పాలెం గట్ల …

Read more