తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సింగరేణి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సింగరేణి మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా           అప్పాయిగూడెం బాజుమల్లాయిగూడెం బాజ్యతాండ భాగ్య నగర్ తాండా బోటి తాండా …

Read more