ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు

ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు తెలంగాణలోని గిర్నూర్ గ్రామంలోని కనకై జలపాతాలు ఒక కొండపై నుండి జలపాతం దిగువన ఉన్న ఒక పెద్ద కొలనులోకి దిగే 30 …

Read more