కేరళ సమీపంలోని అద్భుతమైన జలపాతాలు

కేరళ సమీపంలోని అద్భుతమైన జలపాతాలు కేరళ “గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ” అని కూడా పిలువబడే కేరళ రాష్ట్రం భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ సెలవు ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఇది అద్భుతమైన …

Read more

గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు

గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు గోవా అనేది ఒక వైపున సహ్యాద్రి శ్రేణి యొక్క పర్వత ప్రాంతాలతో మరియు మరొక వైపు అరేబియా సముద్రంతో సరిహద్దులుగా ఉన్న సహజ స్వర్గం. …

Read more