తలయార్ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

తలయార్ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు తలైయార్ జలపాతం తమిళనాడుకు గర్వకారణం. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ఎత్తైన జలపాతం మరియు భారతదేశంలో ఆరవ ఎత్తైన జలపాతం. 975 అడుగుల వద్ద, …

Read more

సురులి జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

సురులి జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు సురులి జలపాతం తమిళనాడులోని అత్యంత ప్రసిద్ధ జలపాతాలలో ఒకటి. ఈ జలపాతం తేని జిల్లాకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది మరియు ప్రతి …

Read more

కుట్రాలం జలపాతం తమిళనాడు

 కుట్రాలం జలపాతం: తమిళనాడులోని జలపాతాలు   కుట్రాలం జలపాతం తమిళనాడు.  తమిళనాడులోని ప్రసిద్ధ జలపాతాలలో ఒకటి. కాబట్టి, మీరు తమిళనాడును ముఖ్యంగా రుతుపవనాలలో లేదా రుతుపవనాల తర్వాత సందర్శిస్తున్నట్లయితే, …

Read more

తమిళనాడులోని సిరువాణి జలపాతం పూర్తి వివరాలు

 సిరువాణి జలపాతాలు: తమిళనాడులోని జలపాతాలు 3 తమిళనాడులోని  సిరువాణి జలపాతం పూర్తి వివరాలు   తమిళనాడులోని సిరువాణి జలపాతం. తమిళనాడులోని సిరువాణి కొండలలో ఉంది. ఈ జలపాతాలు దట్టమైన …

Read more

కుట్లదంపట్టి జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

కుట్లదంపట్టి జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు మదురై సమీపంలోని చోలవంత గ్రామంలో కుట్లదంపట్టి జలపాతం ఉంది. జలపాతం రద్దీ తక్కువగా ఉంటుంది మరియు మరింత అందంగా ఉంటుంది. ఇది …

Read more

మంకీ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

మంకీ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు పొల్లాచి మార్గంలో, ఈ అద్భుతమైన జలపాతాల వద్ద ఆగి, రిఫ్రెష్ స్నానం తర్వాత మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి. కోయంబత్తూర్ జిల్లాలోని అనిమాల …

Read more

కుంబక్కరై జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

కుంబక్కరై జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు ఈ మార్పులేని జీవితం నుండి విరామం తీసుకోండి మరియు తేనె యొక్క సహజ సౌందర్యాన్ని అన్వేషించండి. కుంబక్కరాయ్ జలపాతం తేనిలో ఉంది. …

Read more