శ్రీ అయ్యప్ప స్వామివారి అష్టోత్తర శతనామావళి

_*?అయ్యప్ప చరితం – 73 వ అధ్యాయం?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ *శ్రీ అయ్యప్ప స్వామివారి అష్టోత్తర శతనామావళిని పఠిస్తారు.*     ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః ఓం వేద …

Read more