వల్లనాడు వన్యప్రాణులు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

వల్లనాడు వన్యప్రాణులు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు నల్లబస్ట్ జనాభా ఉన్న వల్లనాడ్ ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం. ఈ అభయారణ్యం తూత్తుకుడి జిల్లాలోని పొద అడవిలోని ఒంటరి కొండపై ఉంది. …

Read more

కేరళ రాష్ట్రంలోని పెరియార్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం పూర్తి వివరాలు

కేరళ రాష్ట్రంలోని పెరియార్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం  పూర్తి వివరాలు పెరియార్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం గురించి కేరళలోని గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీలో పశ్చిమ కనుమల శ్రేణులలో పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ …

Read more