జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 

గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు ధర్మపురి

 

 

 

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 

 

 

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 ఆరెపల్లె 2005001

2 ధర్మపురి 2005009

3 డోనర్ 2005006

4 దోంతపూర్ 2005002

5 జైనా 2005004

6 కమలాపూర్ 2005011

7 నగరం 2005012

8 నెరెల్లా 2005007

9 రాయపట్నం 2005019

10 రాజారామ్ 2005005

11 తీగల ధర్మరం 2005003

12 తిమ్మాపూర్ 2005010

13 తుమ్మెనల 2005008

 

 

 

 

Read More  జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring: