తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మొగుళ్లపల్లి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మొగుళ్లపల్లి మండలము  గ్రామాలు సమాచారం 

 

 

 

మొగుళ్లపల్లి మండలము  

1. అకినేపల్లి

2. పోతుగల్

3. కోర్కిశాల

4. పెద్దకోమటిపల్లి

5. పార్లపల్లి

6. మెట్‌పల్లి

7. గుండ్లకార్తి

8. గుడిపహాడ్

9. పిడిసిల్ల

10. ముల్కలపల్లి

11. మొగుళ్లపల్లి

12. ఇస్సిపేట

13. అంకుషాపూర్

14. మేదరమట్ల

15. రంగాపురం

16. వేములపల్లి

17. మొట్లపల్లి

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring: