తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలము  గ్రామాలు సమాచారం 

 

 

 

పలిమెల మండలము 

1. పలిమెల

2. పంకెనా

3. లెంకలగడ్డ

4. గార్కపల్లి

5. మోడ్ చేయబడింది

6. భీమన్‌పల్లి

7. కమాన్‌పల్లి

8. సర్వాయిపేట

9. బోయపల్మెల

10. మేడిగడ్డ

11. దమ్మూర్

12. బూరుగుగూడెం

13. నీలంపల్లి

14. వెంచపల్లి

15. కిష్టాపూర్

16. ముకునూరు

17. తిమ్మేటిగూడెం

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు
Sharing Is Caring: