తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా రేగొండ మండలము  గ్రామాలు సమాచారం 

 

 

 

రేగొండ మండలము  

1. పొనగండ్ల

2. మడతపల్లి

3. కొడవటంచ

4. భాగిర్తిపేట

5. రామన్నగూడ

6. తిరుమలగిరి

7. రేగొండ

8. లింగాల

9. రేపాక

10. కనపర్తి

11. దమ్మన్నపేట

12. చెన్నాపూర్

13. చిన్నకోడెపాక

14. జగ్గయ్యపేట

15. సుల్తాన్‌పూర్

16. జంషెడ్‌బైగ్‌పేట్

17. కొత్తపల్లెగోరి

18. కోనరావుపేట

Related posts:

తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్) మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా భూపాలపల్లి మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మల్హర్రావు మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలము గ్రామాలు సమాచారం
తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు
Scroll to Top