తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1 మాచారెడ్డి

2 సోమారంపేట

3 తడ్కపల్లె

4 రాజ్‌ఖాన్‌పేట

5 అక్కపూర్

6 మాచారెడ్డి

7 అంతంపల్లె

8 ఇస్సాయిపేట

9 పోతారం

10 భవానీపేట

11 పాల్వంచ

12 దేవునిపల్లె

13 యల్లప్గొండ

14 ఫరీద్‌పేట

15 వాడి

16 చుక్కాపూర్

17 బండ రామేశ్వరపల్లె

18 లచ్చపేట

19 ఘన్‌పూర్ (ఎం)

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring: