తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

1 సదాశివనగర్

2 పద్మాజివాడి

3 తుక్కోజివాడి

4 తిమ్మాజివాడి

5 ధగ్గి

6 కమ్మాజివాడి

7 కొల్వారల్

8 సదాశివ నగర్

9 తిర్మన్‌పల్లె

10 మార్ఖల్

11 మోడెగావ్

12 లింగంపల్లె

13 మూఢోజివాడి

14 జనగాన్

15 ధర్మారావుపేట

16 అమర్లబండ

17 కుప్రియాల్

18 అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి

19 వజ్జేపల్లి (కలాన్)

20 వజ్జెపల్లి (కుర్దూ)

21 ఉత్నూర్

22 యాచారం

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment