తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం అర్బన్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం అర్బన్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

బల్లేపల్లి

ఖానాపురం (హవేలి)

వెలుగుమట్ల

దంశలాపురం

ఖమ్మం

పాపకబండ

భూరణపురం

ధనవాయిగూడెం

మల్లెమడుగు

 

ఖమ్మం అర్బన్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

Tags: khammam district,telangana news,khammam,telangana,khammam district (indian district),telangana districts,telangana news live,khammam district latest news,khammam news,land mafia in khammam district,tribal areas in khammam district,khammam inland villages,telangana latest news,rain in khammam district,gundala mandal khammam,khammam border villages,telangana updates,greenfield highway in khammam district,telangana district,telangana districts name

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కల్లూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా
Scroll to Top