తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 

 

 

బేతుపల్లి

బుగ్గపాడు

చెరుకుపల్లి

గంగారాం

గౌరిగూడెం

కాకర్లపల్లి

కిష్టపురం

కిస్టారం

కొత్తూరు

నారాయణపురం

పాకాలగూడెం

రామగోవిందపురం

రామనగరం

రేగళ్లపాడు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

రెజెర్లా

రుద్రాక్షపల్లి

సదాశివునిపాలెం

సిద్దరాం

తాళ్లమడ

తుంబురు

యాతలకుంట

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా మండలాలు
Sharing Is Caring: