దర్శించి మొక్కుకుంటే ఎంతటి రోగాలనైనా నివృత్తి చేసే క్షేత్రం వైదీశ్వరన్ కోయిల్

దర్శించి మొక్కుకుంటే ఎంతటి రోగాలనైనా నివృత్తి చేసే క్షేత్రం వైదీశ్వరన్ కోయిల్

ఆలయం పేరే ఊరి పేరు కూడా. తమిళనాడులోని చెన్నై నుండి మైలాడుతురై వైపు వెళ్ళే మార్గంలో ఈ ఆలయం ఉన్నది. అతి పురాతనమైన, పవిత్రమైన ఆలయం. ఒక మహర్షి తనకి పెద్ద జబ్బు చేయటంతో పరమేశ్వరుని గూర్చి భక్తితో
తపస్సు చేయగా పరమేశ్వరుడే స్వయంగా వచ్చి ఆయన జబ్బు నయం చేశాడని స్థల పురాణం. ఈ
ప్రాంతంలోని వారు ఎవరైనా సరే ఎటువంటి జబ్బు వచ్చినా ఇక్కడకి వచ్చి మొక్కుకుంటారు. స్వామి వారు వైదీశ్వరన్, అమ్మవారు బాలాంబల్. అద్భుతమైన శిల్ప సౌందర్యంతో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలోని స్వామివారిని సేవిస్తే అమిత జ్ఞానం స్వంతమవు తుందని కూడా చెబుతారు. నవగ్రహమూర్తులైన బుధుడు, కేతువులకు ఇక్కడ విడివిడిగా ఆలయాలు
ఉండటం విశేషం.

 

Tags: vaitheeswaran koil,vaitheeswaran,vaitheeswaran koil tamil nadu,lord vaitheeswaran,vaitheeswaran temple,vaitheeswaran (location),lord shiva as vaitheeswaran,vidheeshwaran koil is mysterious secrets,muthukkumara swamy,angarakan,sevvai graham,sivan,lord shiva and parvathi temples,navagraha temples in tamil nadu,lord shiva and parvathi temples in tamil nadu,parvathi,vinayaka swamy,navagraha temple in thamilnadu,telugukiranam,telugu kiranam
Read More  మదన్ మోహన్ టెంపుల్ రాజస్థాన్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment