శాఖదానము నోము పూర్తి కథ

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ

ఒకప్పుడు, ఒక దేశంలో, ఒక రాజు యొక్క భార్య మరియు ఒక మంత్రి భార్య ఒక శాఖ బహుమతిని కలిసి చూశారు. ఒక సంవత్సరం పాటు మంత్రి భార్య ప్రతిరోజూ తోటకూర మరియు కొన్ని దక్షిణ భాగాలను విల్లుకు దానం చేస్తోంది. రాజు భార్య సంవత్సరానికి బోలెడు తోటకూర చెట్లను తెచ్చి, తన విల్లులను తెచ్చి, ఒకసారి దక్షిణ తాంబూరితో దానం చేసింది. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ, మంత్రి సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. రాజు భార్య ప్రశాంతంగా లేదా కష్టంలో జీవించింది.

 

ఈ విషయం మంత్రి భార్య వద్దకు వెళ్లింది, మేము ఇద్దరం డిపార్ట్‌మెంట్‌కు సహకరించాము మరియు మీ సంతోషానికి ఏమి దోహదపడుతుందా అని అడిగారు. అందువల్ల, సంవత్సరంలో ప్రతిరోజూ ఒకే రోజును బట్వాడా చేయడానికి బదులుగా, మంత్రి భార్య, రాణి కూడా ఉపవాస చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి, దక్షిణం వైపు ఆస్పరాగస్ పంపిణీ చేయవచ్చు.

ఆమె మాటలలో ఆమె విశ్వాసం కారణంగా, రాజు భార్య, దాన నోము, భక్తి, గ్రంథం మరియు చట్టం ద్వారా తన ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చింది మరియు ఆమె స్థితి మారిపోయింది, మరియు ఆమె సంతోషంగా జీవిస్తుంది.

Read More  సౌభాగ్య గౌరీ నోము పూర్తి కథ,Full Story Of Sowbhagya Gowri Nomu

ఉద్యాపన:-

బ్రాహ్మణుడిని పిలిచి, తోటకూర చెట్టులోకి నీరు పోసి, పదమూడు నాణేలను విల్లుకు దానం చేయండి.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment