నటి మహాలక్ష్మి వెడ్డింగ్ ఫోటోలు

నటి మహాలక్ష్మి, నిర్మాత రవీంద్ర చంద్రశేఖరన్‌ను తిరుపతిలో వివాహం చేసుకున్నారు

కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులతో కలిసి సన్నిహితుల సమక్షంలో ప్రైవేట్ వివాహ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.

మహాలక్ష్మి వివాహానికి సంబంధించిన కొన్ని చిత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

సీరియల్ నటి వీజే మహాలక్ష్మి తమిళ నిర్మాత రవీందర్ చంద్రశేఖరన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు.

అరుంధతి నక్షత్రం చూస్తున్న నటి వీజే మహాలక్ష్మి తమిళ నిర్మాత రవీందర్ 

 పెళ్లికి తిరుపతి వేదికైంది. 

ఏప్రిల్ 28వ తేదీన తిరుపతిలో కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో వివాహ వేడుక జరిగింది.

నటి వీజే మహాలక్ష్మి తమిళ నిర్మాత రవీందర్ చంద్రశేఖరన్‌

నటి వీజే మహాలక్ష్మి  

నటి వీజే మహాలక్ష్మి