స్ట్రోక్‌తో పాటు కొలెస్ట్రాల్ కలిగించే గుండె సమస్యలను నివారించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.